เกี่ยวกับ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ในการจำหน่าย แผ่นหลังคาเหล็กเม็ททอลชีทและโครงหลังคาสำเร็จรูปที่ทันสมัยคุณภาพดี พร้อมบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาบุคลากร และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง


ประวัติการก่อตั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.เม็ททอลชีท ดำเนินการมาแล้วกว่า 7 ปี พัฒนามาเป็นบริษัท บี.เค.เม็ททอลชีท (ปทุมธานี) จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ในการจำหน่ายและให้บริการแผ่นหลังคาเม็ททอลชีท, โครงหลังคาสำเร็จรูป,สกรูที่ใช้ในงานติดตั้งระบบหลังคา มีรูปแบบที่ทันสมัย , คุณภาพดี ราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขายที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่ใช้บริการ โดยให้สวัสดิการที่ดี รายได้ที่ดี ความก้าวหน้า ในอาชีพการงาน ความมั่นคงแก่ผู้บริหารและพนักงาน, ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่บริษัทคู่ค้าปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานประมาณ 50-60 คน อบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า, มีความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี ,มีคุณธรรม เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ เป็นสำคัญ ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองและ เรียนรู้ ตลอดเวลา โดยบริษัทให้สวัสดิการที่ดี รายได้ดี มีการประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิตเพิ่มเติมจากประกันสังคม, มีการตรวจสุขภาพประจำปี, มีสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ทุกๆ สิ้นปี /งานเลี้ยง ฉลองปีใหม่ มีพนักงานดีเด่น ส่งผู้บริหาร วิศวกรและพนักงาน ไปดูงาน และ อบรมในต่างประเทศ พัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษแก่พนักงานทุกคน เพื่อ ความเป็นสากลของบริษัท จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ด้วยการตกแต่งสำนักงานให้ทันสมัย สวยงาม สะอาด มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ ระบบ Lan ,Wifi ,computer ทุกโต๊ะทำงาน สนับสนุน กิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ แก่ องค์กรต่างๆ และ สถาบันการศึกษา อาทิ การบริจาคเงิน, การบริจาควัสดุอุปกรณ์ ,การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา การกุศลต่างๆ